telefon ZADZWOŃ DO NAS: 22 651 99 99
Dr hab. n. med. Michał Ciebiera prof. CMKP

Miejsce zatrudnienia:
II Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ przy ul. Cegłowskiej 80 w Warszawie. Jest to ośrodek ginekologiczno-położniczy o III stopniu referencyjności. Ośrodek ten zajmuje się skomplikowanymi przypadkami z zakresu położnictwa, perinatologii, ginekologii i diagnostyki obrazowej.
Profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
W grudniu 2019 roku został mu nadany przez Radę Naukową CMKP stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego oraz osiągnięcia naukowego pt. „Badanie patofizjologii mięśniaka gładkokomórkowego macicy ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek biologicznych zależnych od transformującego czynnika wzrostu beta i czynnika martwicy nowotworu alfa i wynikające z tego możliwości terapeutyczne”.
W lutym 2017 otrzymał stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem na podstawie pracy doktorskiej: „Ocena korelacji pomiędzy stężeniem witaminy D3 i transformującego czynnika wzrostu beta 3 w surowicy krwi a ryzykiem wystąpienia mięśniaków macicy w wybranych populacjach kobiet”.
Jako wykładowca akademicki wcześniej w I-szej, a obecnie w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie prowadzi kursy dla lekarzy w trakcie specjalizacji, a także zajmuję się pracą naukową. Opublikował liczne prace w cenionych czasopismach krajowych i zagranicznych.
Za główny punkt zainteresowań obrał diagnostykę i leczenie mięśniaków macicy. W swojej pracy naukowej prowadzi badania dotyczące patofizjologii i wpływu różnych czynników na powstawanie i wzrastanie tych guzów.
Odbył staż (observership) z zakresu perinatologii i zaawansowanej diagnostyki obrazowej płodu oraz diagnostyki inwazyjnej i terapii płodu w nowoczesnym The Fetal Medicine Research Institute w Londynie. Stażem kierował ekspert w dziedzinie perinatologii – Prof. Kypros Nicolaides.
Zajmuje się ultrasonografią w położnictwie, ginekologii, diagnostyce prenatalnej, ultrasonografią 3D/4D płodu oraz 3D ginekologicznym w celu wykrywania wad macicy.
Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology – ISUOG).
W 2016 roku otrzymał międzynarodowy certyfikat International Ovarian Tumour Analysis – IOTA poświadczający umiejętności w diagnostyce guzów jajnika i narządu rodnego. Jest również członkiem stowarzyszenia IOTA.
Posiada wszystkie specjalistyczne certyfikaty Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego poświadczające umiejętności w USG:
– Certyfikat Oceny Serca Płodu
– Certyfikat Badań Prenatalnych
– Certyfikat Badań Dopplerowskich

oraz
– Certyfikat Londyńskiej Fundacji Medycyny Płodowej (Fetal Medicine Foundation – FMF) do wykonywania badań prenatalnych w I trymestrze ciąży oraz kalkulacji ryzyka wad genetycznych płodu (test PAPPA), posiada również certyfikat FMF do wykonywania badania 18-23 tygodnia (USG „połówkowego”) posiada aktualny audyt FMF.
– Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie położnictwa, ginekologii i diagnostyki prenatalnej.
– Certyfikat umiejętności Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
W leczeniu stosuje małoinwazyjne techniki operacyjne w ginekologii – histeroskopie i laparoskopie operacyjne i diagnostyczne. Wykonuje pełne spektrum operacji ginekologicznych oraz cięcia cesarskie.
Posługuje się biegle językiem angielskim w mowie i piśmie.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ:

Centrum Medyczne Unicare (Wilanów)

ul. Hlonda 2 lok. U8,
02-972 Warszawa

telefon 22 651 99 99

GODZINY PRZYJĘĆ:

Przychodnia
pon. - pt. 8.00 - 21.00
sobota 8.00 - 15.00
Punkt Pobrań
pon. - pt. 8.00 - 12.00
sobota 8.00 - 12.00