telefon ZADZWOŃ DO NAS: 22 651 99 99
Dr n.med. Ciebiera Michał

Miejsce zatrudnienia:

II Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ przy ul. Cegłowskiej 80 w Warszawie. Jest to ośrodek ginekologiczno-położniczy o III stopniu referencyjności. Ośrodek ten zajmuje się skomplikowanymi przypadkami z zakresu położnictwa, perinatologii, ginekologii i diagnostyki obrazowej.

W lutym 2017 otrzymał z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy doktorskiej: „Ocena korelacji pomiędzy stężeniem witaminy D3 i transformującego czynnika wzrostu beta 3 w surowicy krwi a ryzykiem wystąpienia mięśniaków macicy w wybranych populacjach kobiet”.

Jako asystent naukowo-dydaktyczny, wcześniej w I-szej, a obecnie w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie prowadzi kursy dla lekarzy w trakcie specjalizacji, a także zajmuję się pracą naukową. Opublikował liczne prace w cenionych czasopismach krajowych i zagranicznych.

Aktualnie w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem mięśniaków macicy. W swojej pracy naukowej prowadzi badania dotyczące patofizjologii i wpływu różnych czynników na powstawanie i wzrastanie tych guzów.

Odbył staż (observership) z zakresu perinatologii i zaawansowanej diagnostyki obrazowej płodu oraz diagnostyki inwazyjnej i terapii płodu w nowoczesnym The Fetal Medicine Research Institute w Londynie. Stażem kierował ekspert w dziedzinie perinatologii – Prof. Kypros Nicolaides.

Zajmuje się ultrasonografią w położnictwie, ginekologii, diagnostyce prenatalnej, ultrasonografią 3D/4D płodu oraz 3D ginekologicznym w celu wykrywania wad macicy.

Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology – ISUOG).

W 2016 roku otrzymał międzynarodowy certyfikat International Ovarian Tumour Analysis – IOTA poświadczający umiejętności w diagnostyce guzów jajnika i narządu rodnego. Jest również członkiem stowarzyszenia IOTA.

Posiada wszystkie specjalistyczne certyfikaty Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego poświadczające umiejętności w USG:

– Certyfikat Oceny Serca Płodu
– Certyfikat Badań Prenatalnych
– Certyfikat Badań Dopplerowskich

oraz

– Certyfikat Londyńskiej Fundacji Medycyny Płodowej (Fetal Medicine Foundation – FMF) do wykonywania badań prenatalnych w I trymestrze ciąży oraz kalkulacji ryzyka wad genetycznych płodu (test PAPPA), posiada również certyfikat FMF do wykonywania badania 18-23 tygodnia (USG „połówkowego”) posiada aktualny audyt FMF.
– Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie położnictwa, ginekologii i diagnostyki prenatalnej.
– Certyfikat umiejętności Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

W leczeniu stosuje małoinwazyjne techniki operacyjne w ginekologii – histeroskopie i laparoskopie operacyjne i diagnostyczne. Wykonuje pełne spektrum operacji ginekologicznych oraz cięcia cesarskie.

Posługuje się biegle językiem angielskim w mowie i piśmie.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ:

Centrum Medyczne Unicare (Wilanów)

ul. Hlonda 2 lok. U8,
02-972 Warszawa

telefon 22 651 99 99
22 651 99 73

GODZINY PRZYJĘĆ:

Przychodnia
pon. - pt. 8.00 - 21.00
sobota 8.00 - 15.00
Punkt Pobrań
pon. - pt. 8.00 - 12.00
sobota 8.00 - 12.00