telefon ZADZWOŃ DO NAS: 22 651 99 99 Unicare Wilanów 608 084 979 Unicare Rembielińska
Test NIFTY
nifty

Centrum Medyczne Unicare oferuje Nieinwazyjny Test Prenatalny w Kierunku Trisomii Płodu (oraz dodatkowo wybrane zespoły delecyjne).

Test Nifty jest już wykonywany w 100% na terenie Polski w laboratorium Genomed na podstawie transferu technologii i na podstawie umowy zawartej z firmą BGI Europe A/S.

Do wykonania testu wystarczy 10 ml krwi matki, a nie płodu! Test NIFTY określa ryzyko wystąpienia trisomii poprzez wykrycie materiału genetycznego dziecka krążącego we krwi obwodowej matki, wykorzystując metodę Sekwencjonowania Nowej Generacji (ang. NGS) w połączeniu z zaawansowanymi analizami bioinformatycznymi.

– Test może być wykonany już od zakończonego 10 tygodnia ciąży.
– Test może być wykonywany u pacjentek w ciąży pojedynczej i u pacjentek w ciążach bliźniaczych. Z zastrzeżeniem, że ryzyko trisomii 21,18 i 13 dotyczy i ciąż bliźniaczych i pojedynczych, a badanie chromosomów płci, zespoły delecyjne i oznaczenie płci dotyczy tylko ciąż pojedynczych.
– Skuteczność testu powyżej 99%.
– Czas oczekiwania na wynik – zazwyczaj do 10 dni roboczych.

Od niedawna Test NIFTY jest dostępny w rozszerzonej wersji (w tej samej cenie).
Obecnie możliwe jest zbadanie 18 różnych zespołów wad wrodzonych oraz określenie płci dziecka.

Szczegóły w poniższej tabelce:

NIFTY test

Test NIFTY jest testem ubezpieczonym.

Zasady ubezpieczenia:

Obecnie laboratorium wykonawcze Genomed zapewnia współfinansowanie diagnostyki inwazyjnej w przypadku wyniku nieprawidłowego tzn. stwierdzającego wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia trisomii płodu.
Laboratorium Genomed pokryje koszt inwazyjnego badania prenatalnego (jeśli nie zostanie ono wykonane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego), w tym koszt pobrania: amniopunkcji, biopsji trofoblastu (CSV), kordocentezy oraz koszt badań genetycznych: kariotypu, hybrydyzacji in situ (FISH) lub równoważnego testu, do wysokości 1200 zł.

Zwrot kosztów nastąpi jedynie na podstawie oryginału faktury, wystawionej przez placówkę wykonującą procedurę oraz kopii/duplikatu wyniku badania.

Alternatywnie Genomed zapewni wykonanie na własny koszt badania genetycznego porównawczej hybrydyzacji genomowej do macierzy (aCGH) z materiału pobranego inwazyjnie.

Cena Testu NIFTY w Centrum Medycznym Unicare to 2650zł (w tym omówienie wyniku z lekarzem).
Rejestracja: 22 651 99 99